Palvelut

Palveluihini kuuluvat

 Neuropsykologiset tutkimukset

joissa arvioidaan laajasti oppimiseen liittyviä taitoja ja vaikeuksia.

Neuropsykologinen tutkimus voi olla tarpeen mm. silloin kun, koulussa on oppimisessa vaikeutta, tai koulunkäyntimotivaatio on heikko, esiintyy levottomuutta, käytösvaikeuksia tai ongelmia kavereiden kanssa.  Kapea-alainenkin oppimisvaikeus voi vaikuttaa elämään laajasti ja siten oikea ja riittävä tuki ajoissa on tärkeää.

Yläasteelainen nuori oli poissa luvattomasti koulusta ja käyttäytyi uhmakkaasti aikuisia kohtaan. Kouluhaluttomuutta ja -kielteisyyttä tutkittiin ja neuropsykologisessa tutkimuksessa todettiin laaja-alaiset ja vaikea-asteiset kielelliset erityisvaikeudet. Koulun vaatimustaso oli ollut nuorelle liian kova. Tutkimusten jälkeen päädyttiin pienluokkaan ja hän oli neuropsykologisessa kuntoutuksessa. Nuoren koko olemus muuttui vihaisesta ja huonosti voivasta tyytyväiseksi ja iloiseksi sekä motivaatio koulunkäyntiin palasi.

Neuropsykologinen kuntoutus

on lääkinnällistä kuntoutusta, jossa joko harjoitellaan suoraan vaikeutta tuottavaa osa-aluetta, tai hyödynnetään kompensaatiokeinoja ja etsitään toimivampia työskentely- ja opiskelustrategioita. Kuntoutuksen tavoitteena aina on myös itsetunnon vahvistaminen ja omien vahvuuksien löytäminen. Tehtävät sovitetaan asiakkaan taitotasoon, jolloin hän voi saada onnistumisen kokemuksia asioista, joissa hän on aiemmin usein epäonnistunut.

 ”On helpompi ja nopeampi tehdä esim. matikkaa ja lukea kokeisiin”

”Olen oppinut uuden tavan laskea”

Työnohjaus

 Työnohjaus on yksilö- tai ryhmämuotoista keskusteluun perustuvaa vuorovaikutusta neuropsykologeille, koulupsykologeille, opettajille ja muille oppimisvaikeuksien kanssa työskenteleville ammattiryhmille. Neuropsykologisessa työnohjauksessa käsitellään usein työnohjattavan asiakastapauksia kehittäen ohjattavan ammattitaitoa suhteessa omiin asiakkaihinsa ja autetaan ohjattavaa hahmottamaan asiakkaansa toimijuuden esteitä ja vahvuuksia.

Koulutus

Erityisosaamisalueeni on matematiikan oppimisvaikeudet, mutta koulutan myös muihin oppimisvaikeuksiin liittyvissä teemoissa mukaan lukien aikuisten oppimisvaikeudet.

 

 

 

 

%d bloggaajaa tykkää tästä: